Invånarpanelen

Invånarpanelen är öppen för alla som bor i Kalmar län. Här kan du se de enkäter som är aktuella just nu. Du som har registrerat dig får även ett mail när det finns en ny enkät att svara på. Vi publicerar enkäter några gånger per år. 

Enkät om kollektivtrafik i Kalmar län

Öppen mellan: 2019-10-01 - 2019-10-31

Den här enkäten handlar om dina erfarenheter och uppfattning om kollektivtrafiken i Kalmar län.

Enkäten handlar om den allmänna kollektivtrafiken och omfattar alltså inte serviceresor såsom färdtjänst och sjukresor. 

Kontakt

Elisabeth Andersson
Kommunikatör
0480-843 38